Ψηφιακές Συνεργασίες ΠΣΔ (πιλοτική λειτουργία)

Η πλατφόρμα Ψηφιακές Συνεργασίες ΠΣΔ χρησιμοποιείται για την υποστήριξη διαδικτυακών χώρων συνεργασίας από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στόχος είναι η ενίσχυση της συνεργασίας στην εκπαιδευτική κοινότητα, προσφέροντας στις Σχολικές Μονάδες και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ένα δυναμικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

 Συνδεδεμένοι χρήστες: 69